Samochody z Ameryki

Samochody z Ameryki

Serwis Samochody z Ameryki poleca Tłumaczeniowe Pogotowie Awaryjne


Samochody z Ameryki Samochody z Ameryki Samochody z Ameryki
Kupowanie unikatowego egzemplarza z 1919 roku.

dodge 1919r.Przyk?ad z ?ycia wzi?ty - jak to si? odbywa. Ten staruszek w momencie kupna by? na tyle sprawny, ?e wjecha? pod strom? grk? co jeste?my w stanie udowodni? relacj? filmow?.. i do dzisiaj s?u?y swojemu nowemu w?a?cicielowi w Polsce (czerwiec 2012) pojawiaj?c si? na r?nych rajdach samochodw historycznych.


Dolar traci na warto?ci. (s?owa te by?y pisane w roku 2010). Dla niektrych by?a to wielka okazja by pofolgowa? swoim marzeniom...

- Je?li jeste? hobbyst?, kolekcjonerem lub koneserem...
- Je?li jeste? amatorem luksusowych samochodw...
- Je?li chcesz mie? samochd unikatowy - taki jakiego nie ma nikt inny w Polsce, mo?esz poprbowa? swoich umiej?tno?ci licytacyjnych i kupi? samochd na Ebay-u za oceanem.


Jak to si? odbywa?

Najpierw udajemy si? na ameryka?sk? stron? internetow? Ebay

Je?eli nas interesuj? tylko samochody to wybieramy sekcj? samochodow? Ebay Motors

Je?eli nas interesuj? tylko samochody antyczne to wybieramy sekcj? Colector Cars

Wybieramy auto jakie nam si? podoba np: taki Dodge z 1919 roku
Niestety zdj?cia pokazanego w nag?wku artyku?u na E-bay'u ju? nie zobaczycie. Min??o ponad 90 dni od zako?czenia aukcji i informacje z serwera s? automatycznie usuwane. Ale dla przyk?adu mo?na sobie wybra? dowolnie inny wystawiony na licytacje automobil np: Ford model A rocznik 1929 do kupienia poni?ej 6 tysi?cy dolarw a mo?e troszke mniej.

Spodoba? nam si?. Chcemy go kupi? ... i tu zaczynaj? si? pierwsze k?opoty.

Aby przyst?pi? do licytacji, trzeba mie? konto na Ebay-u. ?eby kupi? auto trzeba wygra? licytacj? a nast?pnietrzeba zap?aci? w?a?cicielowi i fizycznie sta? si? nowym w?a?cicielem. Trzeba dokona? transferu w?asno?ci, przetransportowa? samochd do portu, za?adowa? do kontenera i odebra? w Polsce. Tam czekaj? nas nast?pne problemy natury celno-prawnej w tym t?umaczenie dokumentw samochodowych.

Je?eli taka procedura was interesuje to napiszcie na naszego emaila a postaramy si? odpowiedzie? na ka?de pytanie w tym zakresie.

Przeczytajcie poni?ej autentyczn? historyjk? jak nasz czlowiek w Ameryce pomagal przy zakupie tego konkretnego historycznego samochodu Dodga od ameryka?skiego w?a?ciciela dla polskiego nabywcy.

Auto zosta?o zakupione na ?yczenie zleceniodawcy na ebayowskiej aukcji przy u?yciu opcji "Buy it now", ktra gwarantuje zakup bez konieczno?ci nerwowego oczekiwania na zako?czenie aukcji i obaw, ze kto? nas w ostatniej chwili przebije. Pieni?dze zosta?y wp?acone za pomoc? internetowy transferu przy u?yciu serwisu "PayPal", ktry jest bardzo popularny w USA.

Auto zosta?o odebrane od poprzedniego w?a?ciciela osobi?cie przez pe?nomocnika, przetestowane i obfotografowane. Film z jazdy testowej mo?na obejrze? na YouTube.

--- trzeba tylko tu nacisn?c ----

 


Samochody z Ameryki

Menu dolne lewa strona:

samochody osobowe
samochody ci??arowe
motocykle
cz??ci - gie?da
og?oszenia Bia?a Podlaska
og?oszenia Bia?ystok
og?oszenia Bielsko-Bia?a
og?oszenia Bydgoszcz
og?oszenia Che?m
og?oszenia Ciechanw
og?oszenia Cz?stochowa
og?oszenia Elbl?g
og?oszenia Gda?sk
og?oszenia Gorzw Wielkopolski
og?oszenia Jelenia Gra
og?oszenia Kalisz
og?oszenia Katowice
og?oszenia Kielce
og?oszenia Konin
og?oszenia Koszalin
og?oszenia Krakw
og?oszenia Krosno
og?oszenia Legnica
og?oszenia Leszno
og?oszenia Lublin
og?oszenia ?om?a
og?oszenia ?d?
og?oszenia Nowy S?cz
og?oszenia Olsztyn
og?oszenia Opole
og?oszenia Ostro??ka
og?oszenia Pi?a
og?oszenia Piotrkw Trybunalski
og?oszenia P?ock
og?oszenia Pozna?
og?oszenia Przemy?l
og?oszenia Radom
og?oszenia Rzeszw
og?oszenia Siedlce
og?oszenia Sieradz
og?oszenia Skierniewice
og?oszenia S?upsk
og?oszenia Suwa?ki

og?oszenia Szczecin
og?oszenia Tarnobrzeg
og?oszenia Tarnw
og?oszenia Toru?
og?oszenia Wa?brzych
og?oszenia Warszawa
og?oszenia W?oc?awek
og?oszenia Wroc?aw
og?oszenia Zamo??
og?oszenia Zielona Gra

Iqarius Bielecki
Samochody z Ameryki