Samochody z Ameryki

Samochody z Ameryki

Serwis Samochody z Ameryki poleca Tłumaczeniowe Pogotowie Awaryjne


Samochody z Ameryki Samochody z Ameryki Samochody z Ameryki
Kupowanie mercedesika na Ebay-u w USA . 2009.

Historyjka rwnie? autentyczna. Znawcy na pewno rozpoznaj? po zdj?ciu co to za model mercedesa.


Opis jak go kupili?my.

Historia z grudnia 2009 roku.Mercedes-Benz SL-Class 380 rocznik 1981. Licytowany na E-bay'u 8 grudnia 2009. Oto numer aukcjiAukcja na Ebay'u . W?a?ciciel marcedesa postawi? warunek: albo kupujemy auto za cen? "Buy it Now" =3500 dolarw lub na aukcji.Aukcja nie zako?czyla si? sukcesem (chocia? przebili?my innych konkurentw na poziomie 2901 dolarw). W?a?ciciel (zgodnie z zasadami aukcji) postawi? niewidoczn? granice wy?sz? ni? najwy?sza oferta aukcyjna. Ten warunek spowodowa? ?e aukcja oficjaniezako?czy?a si?jako nieroztrzygni?ta. Dalsze negocjacje toczy?y si? wi?c "za zamkni?tymi drzwiami". Ostateczna cena zosta?a wynegocjowana na ...(niech to pozostanie s?odk? tajemnic?). Po op?aceniu nale?no?ci nowy w?a?ciciel otrzyma? dokument pojazdu (nazywany tu "TITLE"). A auto wraz z wymaganymi dokumentami zosta?o przetransportowywane do portu wysy?kowego w celu odprawy celnej i za?adowania do kontenera. Koszt transportu i wysy?ki zale?y od wielu czynnikw, z ktrych najwa?niejsze to:wielko?? i stan techniczny pojazdu oraz miejsca zakupu. W obu opisywanych tu przypadkachnie przekroczy? 1300 dolarw...

mercedesik Auto dotar?o do Polskiw kilka dni po Nowym Roku. Zosta?o przetransportowane do Poznania i oczywi?cie nie odby?o si? bez problemow z urz?dem celnym i podatkowym, Ko?ci? niezgody i nadinterpetacji przepisw przez polskich urz?dnikw by?a granica wiekowa dla auta historycznego. Granica ta wed?ug polskich przepisw wynosi 25 lat, wedlug europejskich jest to juz 30 lat a dla przeci?tnego Amerykanina auto 12 letnie uznawane jest za historyczne.
Ale ?ycie toczy sie dalej. Automobil poddany zostaje regeneracji w polskim warsztacie. Kiedy okaza?o si?, ?e sk?adany dach szmaciany by? na tyle sparcia?y , ?e przesta? nazywa? si? dachem., nowy w?a?ciciel zakupi? na Ebaju nowy dach - oczywi?cie w Ameryce.
Ale to ju? inna historia.

Ci?g dalszy nast?pi...

Je?eli kto? jednak chce mie? takie same k?opoty niech si? do nas zg?osi - Pomo?emy!
 


Samochody z Ameryki

Menu dolne lewa strona:

samochody osobowe
samochody ci??arowe
motocykle
cz??ci - gie?da
og?oszenia Bia?a Podlaska
og?oszenia Bia?ystok
og?oszenia Bielsko-Bia?a
og?oszenia Bydgoszcz
og?oszenia Che?m
og?oszenia Ciechanw
og?oszenia Cz?stochowa
og?oszenia Elbl?g
og?oszenia Gda?sk
og?oszenia Gorzw Wielkopolski
og?oszenia Jelenia Gra
og?oszenia Kalisz
og?oszenia Katowice
og?oszenia Kielce
og?oszenia Konin
og?oszenia Koszalin
og?oszenia Krakw
og?oszenia Krosno
og?oszenia Legnica
og?oszenia Leszno
og?oszenia Lublin
og?oszenia ?om?a
og?oszenia ?d?
og?oszenia Nowy S?cz
og?oszenia Olsztyn
og?oszenia Opole
og?oszenia Ostro??ka
og?oszenia Pi?a
og?oszenia Piotrkw Trybunalski
og?oszenia P?ock
og?oszenia Pozna?
og?oszenia Przemy?l
og?oszenia Radom
og?oszenia Rzeszw
og?oszenia Siedlce
og?oszenia Sieradz
og?oszenia Skierniewice
og?oszenia S?upsk
og?oszenia Suwa?ki

og?oszenia Szczecin
og?oszenia Tarnobrzeg
og?oszenia Tarnw
og?oszenia Toru?
og?oszenia Wa?brzych
og?oszenia Warszawa
og?oszenia W?oc?awek
og?oszenia Wroc?aw
og?oszenia Zamo??
og?oszenia Zielona Gra

Iqarius Bielecki
Samochody z Ameryki